Forsikringsforhold

Advokat Gunnar Homann er ansvarsforsikret hos Tryg under policenummer 674 1.491, advokat Bjørn Dilou Jacobsen er ansvarsforsikret hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. under policenummer FOR0107 og advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja er forsikret hos CNA Insurance Company (Europe) S.A. under policenr. FOR0108. Der er stillet de af Advokatsamfundet krævede garantier og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed med et maksimum på 2,5 mio. kr. per opgave, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Der er en basisdækning, som kan oplyses på anfordring fra klienter.

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret, som det fremgår ovenfor. Vort ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v., eller andre former for indirekte tab.

Liability insurance

Attorney Gunnar Homann is insured at Tryg linked to policenumber 674 1.491, attorney Bjørn Dilou Jacobsen is insured at CNA Insurance Company (Europe) S.A. linked to policenumber FOR0107 and attorney Eddie Omar Rosenberg Khawaja is insured at CNA Insurance Company (Europe) S.A. linked to policenumber FOR0108 Please ask for details if you need to know the maximum of the insurance protection.

As part of the terms of agreement the client has accepted the following limitation of liability and insurance. The liability is limited to a maximum amount of DKK 2.5 mill. DKK per assignment. The law firm and staff are not liable for any indirect laws/consequential laws, laws of data, goodwill, profits, image etc. We are furthermore not liable for the acts or the lack of same as concern advisers recommended by us and the same goes for any sub-contractors that have been engaged with the consent of the client.